Съобщение

СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР ГР. СЛИВЕН

УВЕДОМЯВА, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕТИТЕ КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА с. НАУЧЕНЕ, общ. Нова Загора

НА 23.08.2018г. (ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 9,00ч. ДО 13,30ч. - в СГРАДАТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

НА 24.08.2018г. (ПЕТЪК) ОТ 9,00ч. ДО 13,30ч. - в СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО В С.НАУЧЕНЕ

ЩЕ ИМА ПРЕДСТAВИТЕЛ НА СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР ГР. СЛИВЕН.

ВСЕКИ СОБСТВЕНИК ЩЕ МОЖЕ ДА ПРОВЕРИ ДАННИТЕ ЗА ИМОТИТЕ, ОТРАЗЕНИ В ПРИЕТАТА КАДАСТРАЛНА КАРТА.

НОСЕТЕ КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ.