Съобщение

Съобщение до всички заинтересовани физически и юридически лица за промени в инвестиционното предложение "Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора".
За повече информация ТУК.