Последващ контрол по новосанирани сгради

Последващ инвестиционен контрол от Община Нова Загора бе проведен на някои от новосанираните сгради в града. Снежната покривка даде възможност да се „тестват“ ремонтните дейности в реална обстановка и ако има дефекти във външната и покривната изолация, те да бъдат отстранени. Бяха проверени сградите на ул. „Цар Освободител“ 76-А и ул. „Минко Балкански“ 27. Това са последно санираните многофамилни жилищни сгради в Нова Загора от десетте, планирани за ремонт, по Оперативна програма „Региони в растеж“.