Заповед №РД-12-203/29.03.2019 г. за образуване на 62 избирателни секции на територията на община Нова Загора за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент, насрочени за 26.05.2019 г.