Засилен контрол на съботния пазар в Нова Загора

След зачестили сигнали за неспазване на реда и организацията на работа, при провеждането на съботния пазар в Нова Загора, през изминалата седмица, комисия, назначена със заповед на кмета на община Нова Загора Николай Грозев, направи проверка на определения за тази цел терен. С цел поддържането на чистотата в района са сложени допълнителни контейнери за битови отпадъци тип „Бобър”. За регулиране движението и престоя на МПС около пазара са монтирани пътни знаци “Паркирането и престоя забранени”, както и допълнителни табели, указващи времето им на действие. Създадена е необходимата организация от РУ „Полиция” за гарантиране на обществения ред и сигурността, като органите на реда и служители на „Общински пазари“ ЕООД ще осъществяват ежеседмичен контрол.
Община Нова Загора призовава търговците и гражданите, ползващи определения за съботен пазар терен, да изхвърлят отпадъците на регламентираните места и да спазват организацията на движение и престой на МПС в района и около пазара.