Покана за провеждане на консултации относно състава на СИК, за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.