„Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”

На територията на община Нова Загора са регистрирани 13 сдружения на собствениците в сгради в режим на етажна собственост и са подписани 11 тристранни  договора за целево финансиране по Националната програма за саниране на многофамилни жилищни сгради между Община Нова Загора, представлявана от кмета Николай Грозев, управителя на Областна управа Сливен – Димитър Сяров, и Българска банка за развитие.
Повече информация тук.

Тип на публикацията: