Заповед №РД-12-257/24.04.2019 г. във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.