Уведомление във връзка с престоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г