Промяна организация на движението и изграждане на изкуствена нeрaвност по ул. "Петко Енев" в гр. Нова Загора