Проведе се среща с директорите на училища на територията на община Нова Загора

В навечерието на новата учебна година Oбщина Нова Загора проведе работна среща с директорите на училища на територията  на общината. Срещата се състоя днес, а повод за нея бе предстоящата учебна 2019/ 2020 година. Като основни теми в дискусията се откроиха: готовността за стартиране на образователния процес; сигурността и безопасността на учениците; финансовите средства за осигуряване транспорт на учениците в средищните училища и др. Община Нова Загора благодари на всички за усърдната работа през лятото, както по подготовката и организацията на работния процес, така и по време на извършените ремонтни дейности.