Община Нова Загора с идея за изграждане на Спортен комплекс за тенис

650 хиляди лева иска Община Нова Загора от ДФ „Земеделие“ за изграждане на Спортен комплекс за тенис. Проектното предложение ще бъде внесено в МИГ - Нова Загора до края на месец октомври. Проектът включва изграждане на три учебно - тренировъчни игрища и спомагателна спортна сграда с трибуни за наблюдение. „Подобряването на спортната инфраструктура винаги е било сред нашите приоритети. Стимулирайки развитието на физическото възпитание и спорта при младите хора, ние допринасяме за личностното им развитие, подобряването на здравния им статус, изграждането на дисциплина, отборен дух и мотивация.“, заяви кметът Николай Грозев.