Заповед РД - 12 - 775/16.10.2019г. за отмяна на търг за отдаване под наем на обекти, общинска собственост, насрочен за 24.10. 2019г. в частта му относно обект