Звената "Български документи за самоличност" при ОД МВР Сливен ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражняват правото си на глас в деня на изборите за общински съветници и за кметове.