Заповед №РД-12-833/31.10.2019 г. за забрана продажбата на алкохолни напитки в търговските обекти и заведения за обществено хранене и употребата им на обществени места на територията на с. Еленово, общ. Нова Загора