Първо заседание на Общински съвет Нова Загора

Кметът на община Нова Загора Николай Грозев, избраните кметове на населени места в общината и новите общински съветници положиха клетва днес (06.11.2019 г.), при официалното си встъпване в длъжност. Церемонията на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Нова Загора се проведе от 10 часа в Заседателната зала на Общината и бе водена от областния управител Чавдар Божурски. Той поздрави присъстващите, като им пожела конструктивен диалог и мъдри решения в интерес на всички жители.
Положилите клетва общински съветници и кметове на населени места бяха поздравени и от  заместник-кмета на Община Нова Загора Светла Стоянова. Тя имаше честта да връчи символите на властта на избрания за четвърти мандат кмет на общината г-н Николай Грозев.
От своя страна, градоначалникът изказа своята признателност за подкрепата, която му бе гласувана. „Дадената от избирателите висока оценка ни задължава да работим все така отговорно и всеотдайно за развитието на родния край. Да продължим да изграждаме инфраструктурата на града и селата, да инвестираме в образованието и социалните дейности, да подобряваме условията на живот за нашите съграждани.” – заяви той. Областният управител покани най-възрастния от новоизбраните общински съветници Маргарит Тодоров да ръководи първото заседание до избора на председател на Общински съвет Нова Загора. След като пожела на всички в края на мандата да имат основание да се гордеят с добре свършена работа, г-н Тодоров проведе тайно гласуване за избор на председател на местния парламент. С 24 гласа „За” бе избран  Георги Николов, който зае своето място и благодари на всички за гласуваното доверие. Одобрен бе съставът на Комисия за изготвяне на проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.