Поставена е маркировката на паркинг зоната до СУ "Христо Ботев"

Нова маркировка има от днес паркинг зоната на ул. "Сан Стефано", до СУ "Христо Ботев". За удобство на родители и учители, и във връзка с наличието на ученици с увреждания, са обособени две паркоместа за хора с увреждания. Общият брой на изградените места е 30.