Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2020 г. на Община Нова Загора

Уважаеми съграждани, предстои приемането на бюджета на община Нова Загора за 2020 г. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за по-нататъшното развитие на общината и те трябва да се вземат с активното Ви участие. На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кметът на община Нова Загора Николай Грозев кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани страни на 16.01.2020 г. от 14:00 часа в зала № 304 на Общината на публично обсъждане на Проекта на бюджет за 2020 г. на Община Нова Загора. Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се изпращат на електронната поща на общината obshtina@nova-zagora.org, както и в информационния център, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.
Очакваме Ви!
Приходи по бюджета на Община Нова Загора за финансовата 2020 г.

Разходи по Бюджета на Община Нова Загора за финансовата 2020 г.

Списък на капиталовите разходи на Община Нова Загора за 2020 г.