Община Нова Загора разпредели годишните субсидии на читалищата за 2020 година

На 08.01.2020 г. от 10:30 часа, в изпълнение на Заповед РД - 12-4/02.01.2020г. на кмета на община Нова Загора Николай Грозев, се проведе заседание на Комисия за разпределение на годишна субсидия за читалищата. Станимира Кънчева - началник отдел „Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата” запозна накратко присъстващите с дейността на читалищата на територията на община Нова Загора през 2019 г. Заместник-кметът Светла Стоянова информира, че съгласно указанията на Министерството на културата, през настоящата година субсидираната численост за общинските читалища е в размер на 66 субсидирани бройки, след което представи промените в субсидираната численост за 2020 г. на всички читалища. След дадената възможност за въпроси, обръщения и кратко обсъждане на текущи въпроси, събранието бе закрито.