Заповед № РД-12-93/04.02.2020г. за отмяна на търг за продажба на обекти, общинска собственост, насрочен за 18.02.2020г в частта му относно обект