Община Нова Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на следните обекти и превозни средства, общинска собственост