График за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизирани територии, попадащи в землищата на селата Асеновец, Баня, Брястово, Богданово, Бял кладенец и Дядово