Поредна проверка за спазване на мерките за борба с коронавируса

Кметът Николай Грозев инспектира спазването на мерките за борба с коронавируса на територията на селата Любенова махала и Млекарево. В среща с кметовете им бе обсъдена възможността за дезинфекция на големи площи, с помощта на техника от местни земеделски производители.