Кметът Николай Грозев разреши посещенията на градски парк, междублокови пространства и градини, при спазване на противоепидемични мерки

Във връзка със Заповед на министъра на здравеопазването, за отпадане на част от противоепидемичните мерки, днес кметът Николай Грозев разреши, със своя Заповед №РД-12-274/05.05.2020 г., посещенията на градски парк, междублокови пространства и градини, на територията на община Нова Загора, при следните задължителни изисквания:

  • Да се спазва физическа дистанция от 2,5 м, спрямо други семейства и посетители;
  • Да се избягва докосване на повърхности, стоенето на едно място, сядането на пейки, бордюри и др. подобни, сядането на тревата;

Забранява се:

  • употребата на алкохол;
  • използването на детски, спортни съоръжения и пясъчници;
  • игрите на деца в група и с общи играчки.

          Посещението на градския парк, междублоковите пространства и градините се разрешава само на следните лица:

  • деца до 12-годишна възраст, задължително придружавани от техните родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни; бременни жени - във времевия интервал между 9:30 и 18:30 часа всеки ден;
  • индивидуално спортуващите и собственици на домашни кучета, но не повече от един във времевия интервал от 6:00 до 9:30 часа и от 18:30 до 21:00 часа всеки ден.