Съобщение

Уважаеми жители на община Нова Загора,
Напомняме Ви, че при извършване на ремонтни дейности, не се разрешава изхвърлянето на строителни отпадъци в контейнерите за смет. Редът е собственикът или извършващият ремонта да заяви контейнер за строителни отпадъци от фирма, притежаваща разрешително по чл. 35 от ЗУО. За повече информация и съдействие, за осигуряване съдове за строителни отпадъци, моля звънете на тел.: 0457/ 5-70-32 и 0457/ 5-70-33, отдел „Екология, чистота и озеленяване“.