Община Нова Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните земеделски земи, общинска собственост