Приключват ремонтните дейности на кметството в с. Езеро

В края са ремонтните дейности на кметството в с. Езеро. Предвиденият, в Бюджета на Община Нова Загора за 2020 г., ремонт включва подмяна на дограма, топлоизолация, ремонт на покривна конструкция, както и реновиране на вътрешните помещения.
"В довършителните дейности ще включим и изцяло нова мебелировка за кабинетите на кмета и техническия сътрудник на селото. За тази година сме планирали ремонти и в селата Караново, Сокол, Питово, Еленово, Млекарево, Кортен, Стоил войвода, Новоселец, Баня и др., които ще стартират поетапно." - каза кметът Николай Грозев.