Обява

Общинa Нова Загора обявява две свободни работни места по Програма “Старт на кариерата”.
Изисквания към кандидатите: младежи до 29 (ненавършени) години и да притежават висше образование в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия” или в професионални направления „Икономика” или „Администрация и управление”.
Крайният срок за кандидатстване е 23.10.201г. включително. Приемът на документи се извършва в Дирекция „Бюро по труда”, Нова Загора.