Нова Загора се подготвя за преброяването през 2021 година

От 10-ти юли до 15-ти септември започва предварителния обход за предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд на територията на община Нова Загора през 2021 година. Във връзка с това днес /08.07/ се проведе обучение на регистратори, на което присъства председателят на Общинската преброителна комисия и секретар на Община Нова Загора – Мария Стефанова. Присъстващите получиха указания и разяснения от Добринка Паскова – главен експерт в ОСИ Сливен и секретар на комисията, във връзка с организацията и планираните дейности.
Важността на преброяването се обуславя от факта, че то е основен източник за събиране на данни за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд в страната. Последното изчерпателно статистическо изследване е правено през 2011г.
Призоваваме гражданите да оказват съдействие и да предоставят нужната информация на регистраторите при спазване на всички противоепидемични мерки.