Обръщение на кмета на община Нова Загора Николай Грозев

Уважаеми съграждани, със Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г. на министъра на здравеопазването, са въведени редица ограничения с оглед предотвратяване струпването на много хора на едно място. Считано от днес, не се разрешават посещенията на закрито в дискотеки, пиано-барове, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения. Посещенията в тези обекти на открито се допускат при заетост до 50 % от общия капацитет на заведенията и при спазване на въведените противоепидемични мерки. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия се провеждат без публика, а културните и развлекателни мероприятия могат да се провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет на закрито и открито и при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра.
Благодаря на всички от Вас, които проявяват сериозно отношение и стриктно спазват правилата и наложените мерки срещу разпространението на заразата COVID-19. Това е правилният начин максимално да ограничим епидемията в нашата община и да опазим своето здраве и близките си!