Извършена бе проверка на ремонтните дейности в ДГ „Бодра смяна“

Стартира обновяването и модернизирането и на последната останала неотремонтирана детска градина в Нова Загора – ДГ „Бодра смяна”. Днес, проверка на хода на строителните дейности бе извършена от заместник-кметa Ивайло Енев и Пламен Юнгарев, началник-отдел „ТСУКС”. Там ще бъде извършена подмяна на водосточни тръби, полагане на топлоизолация и хидроизолация, поставяне на PVC прозорци и др. При проведената инспекция бе констатирано,че строителният процес протича по утвърдения график.