В ДГ "Слънчице" стартира обучение по метода "Монтесори"

От новата учебна година Община Нова Загора стартира обучението и социализацията на деца от предучилищна възраст чрез метода на Мария Монтесори.
В детска градина „Слънчице”,  под ръководството на г-жа Цвета Станева, ще отвори врати първата Монтесори група в област Сливен.
За целта, още преди година, Община Нова Загора финансира изграждането на средата и осигуряването на Монтесори материала, който децата ще използват в бъдещата си дейност. Осигурено бе и обучението на трима от педагогическите специалисти от детската градина, двама от които ще обучават по метода децата от новоприетата първа група.
На 10.09 бе проведен педагогически тренинг с родителската общност, воден от г-жа Ренета Венева – магистър по психология и международен Монтесори преподавател, с който родителите споделиха въпросите, които ги вълнуват при прилагане на Монтесори метода в образованието и възпитанието на техните деца, както в детската градина, така и вкъщи. Гост на срещата бе госпожа Соня Петрова – началник отдел „ОМДСЗСП” в Община Нова Загора, която с вълнение отбеляза, че целта на кмета на града Николай Грозев и на цялото общинско ръководство е чрез обучението и социализацията, с помощта на Монтесори метод, да възпитаваме спокойни, умни и концентрирани деца, които да умеят да взаимодействат в група, да са толерантни едно към друго, за да се върнем към изконните ценности, които утвърждават човешкото в нас и ни изграждат като общество.