Поздрав от секретаря на Община Нова Загора Ангел Стойчев по повод Деня на българската община

Уважаеми съграждани,
На 12 октомври отбелязваме Деня на българската община. Позволете ми в този ден да поздравя всички Вас, служители в Общинска администрация, бивши и настоящи общински съветници, кметове и кметски наместници, които работите неуморно за благото и авторитета на местното самоуправление и в името на гражданите на община Нова Загора.
Наше основно призвание е да работим за подобряване на условията на живот в общината, а отговорност и задача е да оправдаем очакванията на съгражданите си, като с ежедневната си работа им предоставим по - добър и достоен живот. Вярвам, че с общи усилия и стремеж ще продължаваме да повишаваме стандарта на живот на новозагорци, което е една от главните цели на нашата дейност.
Пожелавам здраве, неуморен дух и ентусиазъм на всички свързали живота си със служба в името на обществото!

Честит празник!