Обръщение на кмета на община Нова Загора Николай Грозев

Уважаеми съграждани,
Предвид усложнената епидемиологична обстановка и нарастване броя на заболелите от коронавирусна инфекция в страната, Ви призовавам към спазване на всички противоепидемични мерки, разпоредени от министъра на здравеопазването. Отчита се ръст на заболеваемостта и сред жителите на община Нова Загора, затова апелирам към:
1. Носене на маски във всички закрити помещения, магазини, други търговски обекти и обществени места;
2. Спазване на физическа дистанция от 1,5 м при срещи, контакти и общуване между хората;
3. Често измиване и дезинфекциране на ръцете;
4. Дезинфекция на обектите от собствениците им при съблюдаване указанията на Министерство на здравеопазването.
Молим за разбиране!
Бъдете отговорни, за да опазите себе си и близките си!