Проведе се заседание на Общинския кризисен щаб

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, днес кметът Николай Грозев сформира и свика отново кризисния щаб при Община Нова Загора.
След обсъждане на ситуацията Кризисният щаб се обедини около следните противоепидемични мерки, които следва стриктно да се спазват на територията на община Нова Загора:
1. Провеждане на дезинфекция;
2. Спазване на физическа дистанция от 1,5 м;
3. Недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести;
4. Носене на защитна маска за лице в закрити обществени места, които са свободно достъпни или са предназначени за обществено ползване, както и на открито - на места със струпване на повече хора.
Призоваваме гражданите с признаци на заболяване задължително да се самоизолират.
Призоваваме бизнеса да спазва стриктно разписаните заповеди и указания за осъществяване на дейността си в условията на усложнената пандемична обстановка.
За спазване на противоепидемичните мерки, на територията на общината, ще следят всички контролни органи в рамките на своите правомощия.
С оглед на повишаващата се заболеваемост от понеделник /26 октомври/ в общинската болница се обособява Ковид сектор с 9 легла, който е напълно оборудван и обезпечен с нужния персонал.
Бъдете здрави! Пазете себе си и близките си! Бъдете отговорни!