ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

Община Нова Загора Ви информира: Със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на здравния министър, са въведени следните временни противоепидемични мерки, за период от 14 дни:
• Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците в гимназиален етап на образование;
• Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска за дейностите по интереси и занималните за ученици в начален и прогимназиален етап на образование;
• Преустановяват се присъствените занимания в центровете за подкрепа на личностното развитие;
• Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 души;
• Допуска се провеждането на културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) при заетост на местата до 30%;
• Колективните и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер на закрито и открито се провеждат без публика;
• Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-барове, нощен барове, клубове и др. подобни нощни заведения за развлечения на закрито;
• Заведенията за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на нощните заведения) трябва да осигурят дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси. Не се допускат повече от 6 души на маса;
• Собствениците и управители на обекти с обществено предназначение, търговски, административни и други обекти, предоставящи услуги на гражданите, трябва да създадат организация, така че да не се допускат повече от 1 човек на 3 кв. м. в съответния обект;
• Преустановява се организирането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти;
• На всички пазари, тържища и базари на открито и закрито се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
Кметът Николай Грозев и цялото Общинско ръководство призовават за стриктно спазване на ограниченията!
Бъдете отговорни, за да пазим своя живот и здраве и този на близките си!