Проведе се 14-то заседание на ОбС - Нова Загора

Днес /29 октомври/ Общински съвет - Нова Загора проведе своето четиринадесето заседание. В предварително обявения дневен ред бяха включени 26 точки. Конструктивно, и в рамките на добрия тон, преминаха обсъжданията и гласуванията по тях.