Важна информация!

Община Нова Загора напомня, че по Проект BG05M9OP001-2.101-0124 “Патронажна грижа в община Нова Загора” продължава да функционира и развива дейност Диспечърски център. Той се намира на ул. „24-ти май” № 2 и приема заявки за услуги всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа.
Какви услуги се предоставят?
• доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства /закупени със средства на потребителя/;
• заплащане на битови сметки;
• заявяване и получаване на неотложни административни услуги.
Кой може да заяви ползване на услугите?
• възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;
• хора с увреждания и техните семейства;
• хора, които са поставени под карантина от здравните власти.
Лица за контакт:
Цветанка Радева - 0885 885 590; Зорница Матеева - 0878 887 062, 0878 887 047