Поздрав на председателя на ОбС - Нова Загора Георги Николов по повод 1 ноември - Ден на народните будители

Уважаеми съграждани,
Приемете моите най-сърдечни и искрени поздрави по повод 1 ноември, Деня на народните будители. На тази дата ние изразяваме своето преклонение пред светите братя Кирил и Методий и техните ученици и последователи, пред Йоан Екзарх, родолюбците Паисий Хилендарски, Васил Левски, Христо Ботев и много други достойни българи, които са успели да съхранят българския език и култура и са изградили най-здравите и дълбоки корени на нашата нравственост.
Днес изказваме дълбокото си уважение и към днешните хиляди просветни и културни дейци, преподаватели и учители, радеещи за българското слово и дух. Благодарим на тях, съвременните просветители, които следвайки славния път на великите ни предци, съумяват да поддържат жива светлината на просвещението и националното самочувствие.
Скъпи новозагорци,
Нека искрата на знанието озарява пътя ни напред и укрепва вярата ни. Нека заедно да продължим делото на будителите, да съхраним родолюбието и да построим онзи мост, по който нашите деца да пренесат знанията и ценностите, наследени от нашите предци, в бъдещето.
Честит празник на духовността!