Поздрав на кмета на Община Нова Загора Николай Грозев по повод 1 ноември - Ден на народните будители

Уважаеми съграждани,
Днес България отбелязва 1 ноември - Деня на народните будители. Почитаме делото на книжовниците и просветителите, които завещаха на бъдещите поколения стремеж към просвещение и национално самочувствие. Свеждаме глави пред борците за национално освобождение, които показаха пътя на един народ към духовната свобода, които учеха как се обича Родината и как се умира за нея.
Уважаеми учители и дейци на просветата и културата,
Вярвам, че всяко време има своите будители! Така както съм убеден, че в съвременния свят Вие сте хората поели възрожденския факел и предаващи го на поколенията. Сигурен съм, че и занапред ще бъдете достойни и горди наследници и продължители на завещаното от нашите предци, а просвещението и приобщаването към човешките добродетели ще имат във Ваше лице своите най-ревностни последователи.
Пожелавам Ви здраве, творчески устрем, успехи и постижения, силен дух. Нека в сърцата ни се пробуди вярата в ценностите, които истински осмислят човешкия живот и никога не забравяме думите на Васил Друмев: „Един народ, който има съзнание, култура, писменост, наука, непременно ще има светла и трайна бъднина!"
Честит празник!