Община Нова Загора продължава предоставянето на топъл обяд по програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020 г.“

С Допълнително споразумение към Договор №ФС01-1250 от 24.09.2020г. с АСП в Община Нова Загора се удължава  безплатното предоставяне на приготвена храна за обяд на 150 души от най – рисковите и уязвими групи. Услугата се предоставя в 26 села и града и е предназначена за лица, които са затруднени да осигурят сами прехраната си, поради бедност и продължителна социална изолация в условията на продължаващата извънредна епидемиологична обстановка. Крайните бенефициенти ще продължат да получават напълно безплатно приготвена храна за обяд /супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт/ в работните дни на месеца. С оглед прилагане на най – високите стандарти и критерии за санитарно – хигиенна безопасност и противоепидимична защита, храната ще се предоставя в кутии за еднократна употреба.
Инициативата се реализира в изпълнение на Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Нова Загора“, финансиран по ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 г.“ Средствата в размер на 28 710 лв., необходими за реализация на проекта са осигурени от Агенцията за социално подпомагане.