РЗИ-Сливен въвежда допълнителни противоепидемични мерки

Със Заповед на РЗИ-Сливен се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки на територията на Област Сливен. Мерките са със срок на действие от 4 до 30 ноември.
Община Нова Загора призовава за стриктно спазване на въведените ограничения. Бъдете отговорни, за да пазим своя живот и здраве и този на близките си.
Бъдете здрави!

Заповед № РД-19-335/02.11.2020г.