Активизиране на превантивните мерки в община Нова Загора

Кметът на Общината Николай Грозев разпореди активизиране на превантивните мерки, с цел ограничаване до минимум на епидемията COVID-19, на територията на община Нова Загора.
Продължава дезинфекцирането на улиците в града по определен график. Осигурен е препарата „Санифорт“ за дезинфекция на селата, организацията за което е създадена от кметовете на населените места.
Извършва се дезинфекция с вирусоциден разтвор на общинските административни сгради, като с приоритет са местата, в които се обслужват граждани, а пръскането се извършва в края на работния ден, за да не се възпрепятства тяхното обслужване.
Община Нова Загора оказва помощ и съдействие на служби и институции за дезинфекция.