Проведе се 15-то заседание на ОбС - Нова Загора

На 19 ноември  Общински съвет - Нова Загора проведе петнадесетото си заседание. В дневния ред бяха включени 7 точки, като допълнително бяха внесени още 5 точки. На него, поради оттеглянето от длъжност на председателя на Общински съвет - Георги Николов, бе извършен избор на нов председател. След проведеното тайно гласуване, за председател на местния парламент, с 24 гласа „За”, бе избран Маргарит Тодоров, който зае своето място и благодари на всички за оказаното доверие. Кметът на Общината - Николай Грозев и неговият екип пожелаха на г-н Тодоров мъдри решения и спорна работа в интерес на новозагорци. Г-н Грозев се обърна специално към общинските съветници с думите: „Позволете ми да благодаря на г-н Николов, че през изминалите 5 години работи с цялата си енергия и сърце за просперитета на общината ни. Желая му много здраве и успех”.
Инж. Маргарит Тодоров е със завиден управленски опит като дългогодишен ръководител на Завода за металорежещи машини и заместник-кмет на Община Нова Загора. От 2019 г. е общински съветник от групата на ПП „ГЕРБ”.