Проведе се заседание на Общинската преброителна комисия - Нова Загора

На 16 ноември 2020 г. приключи срокът за набиране на преброители и контрольори.
На своето заседание,  проведено на 27 ноември Общинската преброителна комисия-Нова Загора разгледа подадените 146 заявления и одобри за преброители, контрольори и придружители 146 от тях.
При предстоящото преброяване в община Нова Загора ще бъдат ангажирани 111 преброители и 45 контрольори. Осигурени са и резервни преброители и контрольори.
До 18 декември 2020 година ще бъде оповестен списъка на одобрените и проверени преброители и контрольори.
Списъците ще бъдат публикувани на  интернет страницата на община Нова Загора - секция ПРЕБРОЯВАНЕ 2021.Същите ще бъдат оповестени и на информационните табла в сградата на Община Нова Загора.