ЗАПОЧВА ПРИЕМА НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА „ТОПЪЛ ОБЯД“ ПРЕЗ 2021 Г. В ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

Община Нова Загора разработва проектно предложение, с което ще кандидатства по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05FMOP001-5.001 „3.1 –Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19  “ за предоставяне на  топъл обяд и през 2021 г
Дейностите по процедурата ще позволят на общината, която към момента изпълнява проект по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020“, утвърдена със Заповед № РД01-209 от 27.03.2020 г. на министъра на труда и социалната политика, да осигури непрекъснатост на предоставянето на топъл обяд на крайните бенефициенти, считано от 01.01.2021 г.
През периода от 1-ви януари 2021 г. до 27-ми април 2021 г., в рамките на 81 работните дни на територията на цялата община, ще се приготвя храна, която ще се доставя ежедневно до дома на потребителите и ще включва супа, основно ястие и хляб и поне веднъж седмично десерт. За тази цел започва прием на заявления от кандидат потребители. Право на безплатен топъл обяд ще имат лица, попадащи в следните целеви групи:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
В тази връзка, в срок до 17.12.2020 г., Община Нова Загора набира кандидати, като желаещите могат да заявяват своя интерес за включване в програмата на телефон:0887 39 99 45.
Заявления ще се приемат в периода от 9 до 17 декември 2020г., всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа, в деловодството на община Нова Загора
Принадлежността на идентифицираните лица към допустимата целева група ще се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане-Нова Загора. Комисия към Община Нова Загора ще извърши подбор на потребителите. Лицата, които не са включени в първоначалния списък ще бъдат включени в списък „чакащи“. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени на посочения от тях телефон за връзка.

Приложение №2 Заявление - декларация

Приложение №20 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация