Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2021 г. на Община Нова Загора

Кметът на Община Нова Загора Николай Грозев, на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани страни на 18.01.2021 г. от 16.00 часа в заседателната зала на Общината.