Поредна среща с кметове на малки населени места

Поредна среща с кметове на малки населени места, направи днес кметът на Общината – Николай Грозев. „За селата Любенова махала, Коньово, Съдиево и Богданово сме отделили финансови средства, в размер над 510 хил. лв., за ремонти на улици. Заедно трябва да определим най-компрометираните и нуждаещи се от възстановяване участъци, за да отговорим на потребностите на хората в малките населени места. По предложение на кметския наместник на с. Богданово ще извършим и текущ ремонт на детската градина. Желанието ми е да създадем по-добри условия за живот и на хората в селата от общината.“ – допълва градоначалникът.