Заявление за изключване от списъка на заличени лица преди предаване на избирателния списък

Заявление за изключване от списъка на заличени лица преди предаване на избирателния списък, могат да се подават по електронен път, през интернет страницата на Община Нова Загора, без изискване за удостоверение с квалифициран електронен подпис, на следния имейл: obshtina@nova-zagora.org