Заповед №РД-12-206/29.03.2021 г. за образуване на избирателна секция в Дом за стари хора, с. Баня